Djelovanje

U svrhu ostvarivanja zadanih ciljeva udruga organizira i provodi seminare multimedijskog sadržaja za mlade s ciljem osposobljavanja i usavršavanja mladih za kreativno i samostalno izražavanje u multimedijskom prostoru.

Uz seminare za stjecanje osnovnih novinarskih vještina u radijskom, tiskanom, tv i Internet novinarstvu, udruga provodi i druge aktivnosti od interesa za mlade u nastojanju da se prvenstveno, razvija medijska pismenost i kultura među mladima, te da ih se potakne kao mladu i potencijalnu snagu na kreiranje i objavu medijskih sadržaja za koje su prvenstveno zainteresirani mladi naraštaji.

Ovim se programom, između ostaloga, nastoji potaknuti samostalno i odgovorno djelovanje, komunikaciju i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, razvijanje kritičke misli, povezivanje, umrežavanje i djelovanje mladih u lokalnim sredinama, te putem sredstava javnog komuniciranja, a posebice interneta kao modernog sredstva javne komunikacije.

Kroz program osposobljavanja za stjecanje novinarskih vještina i neograničene mogućnosti modernih medija, mlade se potiče u djelovanju za mlade, kao i na razvoj nove generacije neovisnog i kreativnog novinarstva, usmjerenog ka interesu javnosti.